Kontoret er vant til at rådgive såvel arbejdsgivere som arbejdstagere, og vi er derfor i stand til at se sagen fra begge sider af bordet – til gavn for dig som klient.

Ansættelsesret

Vi hjælper både ansatte og virksomheder med at holde styr på de rettigheder og pligter, der gælder generelt inden for ansættelsesret og i det konkrete ansættelsesforhold.

Vi yder personlig og professionel rådgivning i alle ansættelsens faser; fra rådgivning om muligheder og faldgrupper ved ansættelseskontrakter over vejledning om små og store problemstillinger under ansættelsen til spørgsmål relateret til samarbejdets ophør – fratrædelsesaftaler, opsigelse eller ophævelse – og pligter, der også består efterfølgende.

Jo tidligere, vi bliver kontaktet, desto bedre rådgivning kan vi yde.

Ansættelsesret

Vi har indgående kenskab til ansættelsesret, og fra vores kontorer i Hillerød og København yder vi rådgivning til både arbejdsgivere og arbejdstagere om alle aspekter af individuelle ansættelsesforhold fra etablering til ophør.

Få professionel rådgivning fra din advokat

Ofte ser vi desværre, at både arbejdsgivere og arbejdstagere ikke i tilstrækkelig grad er bekendt med, hvilke rettigheder og forpligtelser der gælder i det konkrete ansættelsesforhold. Sådan manglende viden indebærer risiko for fejl og konflikter, der kan påvirke både trivslen og produktiviteten i negativ retning trods et ellers godt match og gode intentioner fra begge parter.

Hvad enten du er arbejdstager eller arbejdsgiver anbefaler vi derfor, at du kontakter os så tidligt som muligt i forløbet, så vi som din advokat kan rådgive dig bedst muligt.

Rådgivning af både arbejdsgiver og arbejdstager

Vi har stor erfaring i at rådgive både ansatte og virksomheder om ansættelsesforhold og ansættelsesret.

Er du arbejdsgiver, kan vi bl.a. hjælpe dig med:

  • Rådgivning i forbindelse med ansættelseskontrakter og udarbejdelse af disse
  • Rådgivning vedrørende virksomhedens pligter og rettigheder
  • Rådgivning i forbindelse med opsigelse og bortvisning
  • Udarbejdelse af opsigelser

Er du medarbejder, kan vi bl.a. hjælpe dig med:

  • Gennemgang af din ansættelseskontrakt
  • Rådgivning vedrørende dine pligter og rettigheder
  • Rådgivning vedr. erstatning og/eller godtgørelse ved fejlagtige eller uberettigede opsigelser
  • Indgåelse af fratrædelsesordninger

Få hjælp til løsning af konflikt

Skulle der opstå en konflikt, træder vi gerne til. I sager inden for ansættelsesret og arbejdsret undersøger vi altid først, om konflikten kan løses ved forhandling, mediation eller forlig. Hvis dette ikke er muligt, fører vi gerne sagen for dig i retten.