Praktiske oplysninger

Advokatfirmaet Kristian Qvist Krüger er medlem af Advokatsamfundet.
Vi skal derfor offentliggøre generelle oplysninger om advokatkontoret, advokatkontorets forsikringsforhold, samt de regler, advokatkontoret er underlagt.

Disse oplysninger finder du – i overskuelig form – på denne side.

Vores kontorer:

Hillerød:
Advokatfirmaet Kristian Qvist Krüger
Nordre Jernbanevej 44, 1.
3400 Hillerød
CVR-nummer: 34 23 61 00
København (Mødefaciliteter):
Advokatfirmaet Kristian Qvist Krüger
Flæsketorvet 68, 1.
1711 København V

Kontakt:

Tlf. : 48 26 13 13 M: kqk@sk-advokater.dk
Direkte : 21 36 11 16 H: www.advo-kqk.dk
Mobil : 48 22 24 56 H:  www.sk-advokater.dk

Advokatfirmaet Kristian Qvist Krüger er organiseret som enkeltmandsvirksomhed.

Advokat Kristian Qvist Krüger er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Advokaten er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti hos HDI Danmark i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler (vedtægtens §§ 61 og 62). Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Kristian Qvist Krüger uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti hos HDI Danmark (pr. 1. januar 2019 HDI Global Specialty SE)

Herudover gælder de advokatetiske regler (der henvises særligt til §§ 18 og 21).

Reglerne for udøvelse af advokaterhvervet kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside: www.advokatsamfundet.dk

Klientkonto (Sydbank – Hillerød afd.)

Klientkonto: 6813 1059252

IBAN: DK1468130001059252

SWIFT: SYBKDK22

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.).

Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål.

Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk